Białe Certyfikaty – czym są, jak się o nie starać i kto może je uzyskać?

Niniejszy artykuł pod tytułem Kaizen zorientowany na zespół nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Kaizen zorientowany na zespół należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Polska motywuje przedsiębiorców do oszczędzania energii. 15 kwietnie 2011 roku wprowadziła system świadectw efektywności energetycznej, czyli białych certyfikatów. Został on zmieniony poprzez modyfikację nowelizacji ustawy w 2016 roku. Obecnie o białe certyfikaty można wystąpić, wykazując oszczędność min 10 toe, czyli 10 ton oleju ekwiwalentnego. Dla kogo jest to dobre rozwiązanie?

Czym są białe certyfikaty?

Białe certyfikaty to świadectwa efektywności energetycznej. Wydaje się je za uzyskany efekt energetyczny, czyli oszczędność energii w przedsiębiorstwie, w wyniku przeprowadzonych modernizacji. Świadectwa te przyznaje się na podstawie składanych wniosków do Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Warto dodać, że każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. Przede wszystkim musi zawierać audyt efektywności energetycznej, który określa efekt energetyczny realizowanego przedsięwzięcia.

Białe certyfikaty są formą dofinansowania, które można uzyskać w ramach działań proefektywnościowych takich jak:

  • wymiana sieci ciepłowniczej na sieć preizolowaną
  • wymiana wentylatorów na urządzenia dostosowane do nowego, efektywnego systemu sterowania
  • wykorzystanie OZE (odnawialnych źródeł energii
  • zabudowa instalacji odzysku ciepła odpadowego
  • wymiana oświetlenia na energooszczędne
  • ocieplenie ścian zewnętrznych
  • modernizacja lub budowa nowego źródła ciepła na przykład węzła cieplnego
  • doposażenie instalacji centralnego ogrzewania w zawory regulacyjne

Jaka jest podstawa prawna białych certyfikatów?

Podstawą prawną do ustanowienia świadectw efektywności energetycznej jest ustawa o efektywności energetycznej (z 20 maja 2016 roku), według której świadectwo stanowi potwierdzenie oszczędności energii finalnej wynikające z przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Inaczej mówiąc białe certyfikaty, są wsparciem przy planowaniu inwestycji proefektywnościowych. Zatem jeśli właściciel danego przedsiębiorstwa stara się obniżyć zużycie energii, może starać się o wydanie Białych Certyfikatów.

Dla kogo są białe certyfikaty?

Przede wszystkim z białych certyfikatów mogą skorzystać te podmioty, które zamierzają z własnych funduszy
zrealizować inwestycje zmniejszające zużycie energii. Jednak jeśli ktoś już wcześniej uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej lub budżetu państwa, musi tę pomoc odliczyć.

Jaka musi być minimalna oszczędność, aby uzyskać białe certyfikaty?

Aby starać się o biały certyfikat trzeba zaoszczędzić minimalnie 10 toe w ciągu roku, czyli 10 ton oleju ekwiwalentnego. Dla przykładu tona oleju ekwiwalentnego to równoważnik jednej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 41 868 kJ/kg. Jeżeli ktoś uzyskuje oszczędność w ilości mniejszej niż 10 toe w ciągu roku, nie może uzyskać białych certyfikatów.

Jakie są pierwsze kroki do uzyskania białych certyfikatów?

Pierwszym krokiem w celu uzyskania białych certyfikatów, jest wykonanie audytu efektywności energetycznej. Audytor przeanalizuje ewentualne oszczędności i przedstawi porównanie możliwych rozwiązań technicznych. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku do URE. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu urząd wydaje promesę przyznania świadectwa. Po zakończeniu inwestycji i zgłoszeniu tego do URE przyznawane są białe certyfikaty.

Białe certyfikaty mają wartość majątkową. Można je zatem sprzedać na Towarowej Giełdzie Energii. Tam skupują je podmioty zobowiązane, czyli firmy, które co roku przedstawiają prezesowi URE określoną ilość certyfikatów do umorzenia.