Dlaczego technologia to klucz do bezpiecznego i wydajnego miejsca pracy w świecie po pandemii?

Niniejszy artykuł pod tytułem Kaizen zorientowany na zespół nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Kaizen zorientowany na zespół należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Pandemia COVID-19 wytrąciła świat z równowagi. W zasadzie wszystko w funkcjonowaniu biznesu – począwszy od sprzedaży towarów i usług, aż po produkcję i dostawy – zmieniło się w zasadzie z dnia na dzień. W kolejnych tygodniach i miesiącach, zarówno firmy jak i organizacje, dzięki współpracy z klientami, partnerami i ekspertami ze świata medycyny, w końcu osiągnęły względną orientację w sytuacji największego kryzysu medycznego od dekad.

Dzisiaj, blisko pół roku po pierwszej fali zakażeń, firmy i organizacje stopniowo wracają do pracy. Zmagają się jednak z niepewnością oraz trudnościami wynikającymi z zasad zachowania dystansu społecznego, które muszą uwzględnić zarówno w swoich procesach biznesowych, jak i w funkcjonowaniu biur i zakładów produkcyjnych.

Postawieni przed najtrudniejszymi i najbardziej złożonymi wyzwaniami, liderzy biznesu coraz częściej dostrzegają fakt, iż różne typy współpracujących ze sobą rozwiązań technologicznych mogą pomóc w upowszechnianiu nawyków dystansu społecznego oraz zasady higieny, zapewniając bezpieczeństwo pracownikom i dbając o ich zdrowie na każdym etapie łańcucha dostaw.

W stale zmieniającej się branży nadchodzą kolejne zmiany

Przez całe dekady, globalne firmy produkcyjne oraz obsługujący ich partnerzy skupiały ogrom swojej uwagi na optymalizacji łańcucha dostaw, obniżaniu kosztów działalności, ograniczaniu niepotrzebnych stanów magazynowych i generalnie na zwiększaniu marż, w celu zniwelowania tak dodatnich jak i ujemnych nagłych anomalii działalności na skalę globalną. Co więcej, jak pokazało niedawne badanie, połowa organizacji zajmujących się handlem, do analizy danych wciąż korzystała z przestarzałych narzędzi, takich jak tradycyjne arkusze kalkulacyjne.

O ile na cyfryzację dostaw i pokonanie tradycyjnych dla tej branży barier poświęcono mnóstwo czasu i pieniędzy, by wprowadzić ją w erę cyfrową, to wciąż niewiele można zrobić, aby zmienić charakter produkcji oraz główny komponent łańcucha dostaw, czyli ludzi.

Zakażenie wirusem COVID-19 stało się udziałem milionów ludzi, a miliardy zostały zmuszone do kwarantanny i izolacji. Usunięcie z procesu dostaw czynnika ludzkiego, w zasadzie zatrzymuje działalność organizacji, ponieważ większość prac produkcyjnych wykonuje się na miejscu w zakładzie i nie mogą być one realizowane zdalnie. W szczycie pandemicznej fali, blisko 80 proc. firm produkcyjnych przewidywało negatywne skutki finansowe dla swej działalności, a ponad połowa spodziewała się poważnych zmian w sposobie prowadzenia biznesu, zarówno w trakcie, jak i po ustąpieniu kryzysu. Obecnie, zarówno firmy jak i urzędy powoli wracają do działalności, jednak nie jest to „business as usual”.

Z technologią bliżej normalności

Zarówno firmy jak i rządy publicznie orzekły, że bezpieczeństwo i zdrowie konsumentów i pracowników traktują jako najwyższy priorytet. Część ekspertów uważa, że zakłady pracy mogą pozostać zamknięte całkowicie lub częściowo przez dłuższy okres, szczególnie w regionach najbardziej dotkniętych pandemią czy też w przypadku tych zakładów, które są szczególnie narażone na ryzyko zakażeń, jak np. magazyny czy zakłady produkcyjne.

Jednak firmy, które wracają do pracy wdrażają rozwiązania technologiczne takie jak komunikacja bezprzewodowa, urządzenia i czujniki osobiste, systemy do czyszczenia sprzętu, a to wszystko w celu lepszego gospodarowania dostępną powierzchnią, zapewnienia higieny i bezpieczeństwa. Szersze wykorzystanie komputerów mobilnych i skanerów o wzmocnionej konstrukcji umożliwia w szczególności pracownikom magazynów oraz zakładów produkcyjnych utrzymywanie bezpiecznych odległości bez negatywnego wpływu na współpracę czy wydajność.

Takie specjalistyczne urządzenia mobilne umożliwiają pracownikom komunikować się za pośrednictwem aplikacji, które w użyciu są łatwe niczym zwykłe SMSy, oraz innych aplikacji, które przekazują polecenia bezpośrednio konkretnym pracownikom. Urządzenia takie doskonale sprawdzają się również w magazynowym komisjonowaniu, odtwarzają materiały wideo i umożliwiają weryfikację zdjęć – wszystko na jednym ekranie.

Komputery mobilne bezproblemowo współpracują również z innymi urządzeniami w sieci, np. skanerami o dużym zasięgu oraz obsługują chmurowe drukowanie, przez co eliminują konieczność poruszania się po dużym obiekcie w poszukiwaniu dostępnej drukarki, a zamiast tego kierują pracownika do najbliższego urządzenia drukującego. Wiele aplikacji można tak skonfigurować, aby konkretne prace przypisane były do konkretnych przestrzeni roboczych lub miejsc, co optymalizuje przydzielanie zadań pracownikom.

Zachowanie czystości

Mimo że zarówno działalność magazynowa jak i produkcyjna zawsze była stosunkowo rozproszona, to nadal funkcjonuje ona opierając się w dużym stopniu o bezpośrednie kontakty, gdzie ludzie w małych grupach muszą pracować blisko siebie. Urządzenia mobilne mogą ograniczyć konieczność takiej bliskości – ich użycie można poszerzyć o komunikację oraz szkolenie, wykraczając poza ich podstawowe funkcje, tj. wgląd do magazynu czy zarządzanie stanami magazynowymi.

Sprzęt ten jest naturalnie niezbędny, jednak ważne jest, aby każde urządzenie, narzędzie czy przestrzeń podlegała regularnemu czyszczeniu i dezynfekcji. Firmy, bez względu na wielkość, będą musiały wprowadzić odpowiednie zmiany w swojej codziennej działalności, aby uwzględnić konieczność częstego czyszczenia i dezynfekowania otoczenia. Dawne sposoby sprzątania, z użyciem butelek z rozpylaczem, szmat, mopów i opróżnianiem koszy na śmieci, już nie wystarczą. Popularność zyskują bezdotykowe systemy dezynfekujące oparte o światło ultrafioletowe, ponieważ są one łatwe w użytkowaniu i, według niektórych badań, są w stanie wyeliminować do 80 proc. zakażeń.

Sporym wyzwaniem pozostaje jednak monitorowanie tego, które powierzchnie i w jaki sposób zostały wyczyszczone oraz śledzenie ruchu pracowników, aby zapobiegać tworzeniu się potencjalnych źródeł infekcji. Duże znaczenie mają w tym obszarze również przenośne komputery, tablety oraz skanery, których wykorzystanie umożliwia ograniczenie kontaktu z podłożem, a tym samym zwiększenie poziomu higieny oraz skuteczności dezynfekcji dzięki lepszemu śledzeniu, raportowaniu i analizowaniu działalności logistycznej i biznesowej magazynu.

Urządzenia te rejestrują czas czynności sprzątających w rejonach o dużym ruchu, intensywnie użytkowanych stanowiskach czy też na współdzielonym sprzęcie, takim jak ciężkie maszyny, wózki widłowe i inne urządzenia. Jednocześnie, dzięki tym urządzeniom łatwo można skonfigurować samoobsługowe stoiska rejestrujące dostęp pracowników, którzy mogą skanować swoje karty oraz zgłaszać ewentualne problemy ze zdrowiem lub inne informacje. Otwarte i intuicyjne systemy operacyjne jak Android, na których te urządzenia pracują, zapewniają kompatybilność z szeregiem baz danych oraz narzędzi raportujących, które w połączeniu z danymi z identyfikatorów pracowniczych, są w stanie prezentować ruch personelu na danej zmianie oraz analizować kontakty między pracownikami.

Jednak, prawdopodobnie największą zaletą technologii mobilnych jest funkcja wspierania procesu szkoleniowego i szybkiego wdrażania najlepszych praktyk. Na urządzeniach mogą być wyświetlane wgrane wcześniej filmy szkoleniowe, co zapewni, że nowe procedury sprzątania i dezynfekcji są przestrzegane zgodnie z wytycznymi.

Czas na nowe otwarcie

Obecny globalny kryzys zdrowotny nie oszczędził żadnej grupy ludzi ani żadnej branży. W większości modeli, eksperci przewidują ograniczony ruch ludzi na świecie w ciągu najbliższych 18-24 miesięcy.

Dla zakładów produkcyjnych oraz ich dostawców, których działalność w dużym stopniu oparta była na bezpośrednim kontakcie dużej liczby ludzi, często w zamkniętych obiektach, taka nagła, diametralna zmiana okoliczności codziennego funkcjonowania stanowiła jednoznaczny przełom. Jednak zmiany te są również okazją do przekształcenia branży analogowej w bardziej elastyczny organizm biznesowy, powracający do działalności w nowych warunkach po pandemii.

Nowe technologie stosowane w miejscach pracy, takie jak komputery mobilne, skanery o dużym zasięgu, systemy dezynfekcji UV czy oprogramowanie do analizy kontaktów pracowników są w stanie pomóc firmom powrócić do działalności w sposób szybki i bezpieczny, a zarazem z większą transparentnością i widocznością, która stanie się branżowym standardem w erze po pandemii COVID-19.