Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku?

Niniejszy artykuł pod tytułem Kaizen zorientowany na zespół nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Kaizen zorientowany na zespół należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Z danych, udostępnionych przez Komendę Główną Policji wynika, że w 2018 roku w Polsce miały miejsce aż 31.674 wypadki. Ucierpiało w nich prawie 40 tysięcy osób, a 2.862 poniosły śmierć. Wypadki są zatem stałym elementem życia codziennego. Warto wiedzieć, jak zachować się w takiej sytuacji i jak uzyskać odszkodowanie za wypadek komunikacyjny?

Kto może uzyskać odszkodowanie za wypadek komunikacyjny?

Przede wszystkim należałoby sobie odpowiedzieć na pytanie, kto może ubiegać się o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny. Odpowiedź jest prosta. Co do zasady jest to każda osoba, która doznała jakiejkolwiek szkody w wyniku wypadku. Przy czym istotne są zarówno szkody osobowe (doznane urazy, uszkodzenia ciała i tak dalej), jak i te materialne (zniszczony samochód, komputer, ubranie). Prawo nie chroni jedynie tych, którzy byli sprawcami zdarzenia i jednocześnie pozostawali pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo nie posiadali w chwili wypadku ważnego ubezpieczenia OC. Oni nie otrzymają ani grosza. Co więcej, ubezpieczyciel może się do nich zwrócić z roszczeniem regresowym o zwrot pieniędzy, wypłaconych poszkodowanym. Poza tym odszkodowanie może uzyskać rodzina poszkodowanego, jeżeli poniósł on śmierć.

Do kogo należy się zgłosić?

Stając się ofiarą wypadku komunikacyjnego, należy pamiętać o kilku, istotnych kwestiach. Przede wszystkim bezpośrednio po zdarzeniu należy zadbać o wezwanie Policji, która sporządzi protokół ze zdarzenia, poza tym należy uzyskać od sprawcy wypadku dane osobowe, a także informacje, dotyczące jego polisy OC. Z kompletem tych wiadomości należy zgłosić się do ubezpieczyciela sprawcy i zgłosić szkodę albo też zwrócić się z wezwaniem bezpośrednio do sprawcy. W tym zakresie mamy wybór. Warto jednak pamiętać o tym, że sprawca może być zwyczajnie niewypłacalny. Ubezpieczyciel jest zatem pewniejszym płatnikiem. Co również istotne, szkodę można do niego zgłosić na trzy różne sposoby. Po pierwsze pisemnie, po drugie osobiście w siedzibie ubezpieczyciela oraz po trzecie drogą elektroniczną, o ile ubezpieczyciel na to zezwala.

Ile pieniędzy można otrzymać?

Ubezpieczyciel po naszym zgłoszeniu przeprowadzi postępowanie likwidacyjne. Ustali kto i w jakim zakresie odpowiada za wypadek, a także określi wartość należnego poszkodowanemu świadczenia. Informację z przyznaną kwotą wyśle bezpośrednio do poszkodowanego. Oczywiście jako poszkodowani nie musimy się zgodzić z dokonaną wyceną. Jeżeli uznamy, że została zaniżona, możemy zwrócić się do ubezpieczyciela z reklamacją. Warto walczyć, ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe z reguły dość znacząco zaniżają wartość należnego świadczenia.