Jakie są wartości Kaizen?

40
Jakie są wartości Kaizen?

Kaizen jest nowoczesną koncepcją zarządzania. Oznacza nieustanne doskonalenie, które obejmuje wszystkich: kierownictwo, menedżerów, współpracowników i pracowników. Strategia Kaizen związana jest z japońskim stylem zarządzania. Opiera się na stałym wprowadzaniu ulepszeń na wszystkich obszarach działalności organizacji i na każdym stanowisku pracy.

Jakie są wartości kaizen?

Wartości Kaizen

  • „przykład idzie z góry, siła działa z dołu”, wszyscy zaangażowani są w proces produkcyjny
  • w momencie problemu idź do miejsca, gdzie problem zaistniał, zbadaj, zastosuj rozwiązanie zastępcze, wprowadź ulepszenie proces
  • eliminuj marnotrawstwo w produkcji, magazynowaniu, minimalizuj czas wykonania danej czynności w pracy
  • systematyka i standaryzacja i uproszczenie procesów produkcji i strategii zarządzania
  • racjonalne gospodarowanie zasobami
  • redukcja dokumentacji i dobra komunikacja

Jakie są wartości kaizen?

Według koncepcji Kaizen małymi krokami w długim czasie osiąga się trwały sukces. Niezbędne do tego jest zaangażowanie wszystkich pracowników i kierownictwa oraz motywująca atmosfera w pracy.