Reklamacja towaru, zasady

8
Zastrzeżenie znaku towarowego krok po kroku?

Każdy klient kupując towar ma prawo do reklamacji. Warto znać więc podstawowe wiadomości na ten temat.

Reklamacja – cechy

Składając reklamację klient wyraża swoje niezadowolenie co do zakupu określonego towaru.

 można zareklamować produkt, który ma wadę ale nie towar, który chcemy zwrócić
 podstawą reklamacji nie może być wada, o której klient wiedział
 wada towaru może być fizyczna lub prawna
 wada fizyczna oznacza, że posiada własności niezgodne z przeznaczeniem rzeczy lub zakupiony towar jest niekompletny
 wada prawna wynika z faktu, że zakupiony towar jest własnością osoby trzeciej (był np. kradziony)

Problemy przedsiębiorców, czy prowadzenie biznesu jest trudne?

Reklamacja krok po kroku

Pamiętaj!

 reklamację składa się w ciągu 2 miesięcy od zakupu
 klient może ją złożyć: ustnie, pisemnie, poprzez e-mail
 należy dołączyć dowód zakupu
 potwierdzenie złożenia reklamacji trzeba zachować
 czas oczekiwania na rozpatrzenie reklamacji wynosi 30 dni

Na jaką branżę warto się zdecydować?

Dokonuj przemyślanych zakupów, sprawdzaj kupowany towar, zwracaj uwagę na jego własności!