Reklamacja towaru, zasady

69
Zastrzeżenie znaku towarowego krok po kroku?

Każdy klient kupując towar ma prawo do reklamacji. Warto znać więc podstawowe wiadomości na ten temat.

Reklamacja – cechy

Składając reklamację klient wyraża swoje niezadowolenie co do zakupu określonego towaru.

  • można zareklamować produkt, który ma wadę ale nie towar, który chcemy zwrócić
  • podstawą reklamacji nie może być wada, o której klient wiedział
  • wada towaru może być fizyczna lub prawna
  • wada fizyczna oznacza, że posiada własności niezgodne z przeznaczeniem rzeczy lub zakupiony towar jest niekompletny
  • wada prawna wynika z faktu, że zakupiony towar jest własnością osoby trzeciej (był np. kradziony)

Reklamacja krok po kroku

Pamiętaj!

  •  reklamację składa się w ciągu 2 miesięcy od zakupu
  • klient może ją złożyć: ustnie, pisemnie, poprzez e-mail
  • należy dołączyć dowód zakupu
  • potwierdzenie złożenia reklamacji trzeba zachować
  • czas oczekiwania na rozpatrzenie reklamacji wynosi 30 dni

Dokonuj przemyślanych zakupów, sprawdzaj kupowany towar, zwracaj uwagę na jego własności!