Rola reklamy w biznesie

Niniejszy artykuł pod tytułem Kaizen zorientowany na zespół nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Kaizen zorientowany na zespół należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Reklama jest jedną z form promocji firmy i jej produktów. Dzięki niej rozwijają się funkcje marketingowe przedsiębiorstwa.

Funkcje reklamy

Główne funkcje reklamy:

  • informacyjna daje wiedzę na temat produktu , w zakresie istoty wyrobu, polityki cenowej, formy sprzedaży
  • perswazyjna zachęca klienta do dokonania zakupu, przekonuje o wyższości wyrobu nad innym z tej marki czy branży
  • przypominająca utrwala zachowania konsumenckie, podkreśla wartość produkt

Cele reklamy

Zadania reklamy skupiają się na „związaniu” klienta z produktem poprzez

  • wprowadzenie nowego produktu na rynek
  • przekonywanie klienta o słuszności dokonanego zakupu
  • zdobycie nowych nabywców
  • utrwalenie marki i prestiżu firmy
  • skuteczne zarządzanie
  • długofalową, perspektywiczną politykę rozwoju firmy

Dobra reklama ma wydobyć wartość sprzedawanego produktu. Należy pamiętać, że poprzez reklamę promujemy firmę i markę. Jej sukces związany jest z budowaniem systemu zaufania i lojalności wobec nowych i stałych klientów.