Rola reklamy w biznesie

688
Rola reklamy w biznesie

Reklama jest jedną z form promocji firmy i jej produktów. Dzięki niej rozwijają się funkcje marketingowe przedsiębiorstwa.

Funkcje reklamy

Główne funkcje reklamy:
 informacyjna daje wiedzę na temat produktu , w zakresie istoty wyrobu, polityki cenowej, formy sprzedaży
 perswazyjna zachęca klienta do dokonania zakupu, przekonuje o wyższości wyrobu nad innym z tej marki czy branży
 przypominająca utrwala zachowania konsumenckie, podkreśla wartość produkt

Rola reklamy w biznesie

Cele reklamy

Zadania reklamy skupiają się na „związaniu” klienta z produktem poprzez:
 wprowadzenie nowego produktu na rynek
 przekonywanie klienta o słuszności dokonanego zakupu
 zdobycie nowych nabywców
 utrwalenie marki i prestiżu firmy
 skuteczne zarządzanie
 długofalową, perspektywiczną politykę rozwoju firmy

Rola reklamy w biznesie

Dobra reklama ma wydobyć wartość sprzedawanego produktu. Należy pamiętać, że poprzez reklamę promujemy firmę i markę. Jej sukces związany jest z budowaniem systemu zaufania i lojalności wobec nowych i stałych klientów.