Zwrot podatku z rozliczenia PIT 28 za rok 2021. Istotne daty

38
Zwrot podatku z rozliczenia PIT 28 za rok 2021. Istotne daty

Każdy podatnik podlegający pod wszelką formę opodatkowania zobowiązany jest do złożenia zeznania rocznego. W zależności od prowadzonej działalności obowiązuje przypisana do niej deklaracja. Podatnik zobligowany jest do przestrzegania ustanowionych terminów złożenia PIT-u, ale i organ podatkowy posiada wyznaczony okres na zwrot nadpłaconego podatku. Warto pamiętać zatem o kilku istotnych datach. 

Kto jest zobligowany do złożenia PIT 28?

Podmiot dokonujący rozliczeń w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zobowiązany jest do złożenia formularza PIT-28. Podatnikami podlegającymi pod takową deklarację, w szczególności są:

  • pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • osoby uzyskujące przychody z tytułu umowy dzierżawy, poddzierżawy, najmu, podnajmu bądź pozostałych umów o równorzędnym charakterze zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
  • osoby uzyskujące przychody z tytułu umowy dzierżawy, poddzierżawy, najmu, podnajmu bądź pozostałych umów o równorzędnym charakterze rozliczanych poza działalnością gospodarczą.

Podatnicy zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych zobligowani są do złożenia zeznania rocznego PIT 28 za rok 2021 w terminie od 15 lutego. Natomiast ostateczny czas upływa po 28 lutego 2022 roku.

Kiedy dostaniemy zwrot podatku?

Składając PIT-28 elektronicznie, czyli poprzez e-deklaracje, zwrotu możemy spodziewać się w ciągu czterdziestu pięciu dni, licząc od dnia następującego po dniu złożenia deklaracji. Za deklarację złożoną w formie papierowej organ zobowiązany jest dokonać zwrotu pieniędzy najpóźniej do trzech miesięcy, licząc od dnia następującego po dniu złożenia deklaracji. W sytuacji, gdy podatnik złoży zeznanie podatkowe po raz kolejny, mianowicie skoryguje deklarację PIT, termin zwrotu podatku nastąpi do dwóch miesięcy. Jednak w wyniku złożonej korekty zwrot nie może być wykonany wcześniej niż obowiązujące trzy miesiące w przypadku pierwotnej deklaracji podatkowej.

Podsumowując, termin zwrotu nadpłaconego podatku w głównej mierze zależny jest od sposobu oraz faktycznej daty złożenia deklaracji przez podatnika, jak i określonych ustawowo ram czasowych. Warto zauważyć, iż organy podatkowe mogą wywiązać się ze swoich obowiązków we wcześniejszym terminie niż te ostateczne. W przypadku opóźnienia zwrotu nadpłaconego podatku osoba fizyczna ma prawo domagania się odsetek za zwłokę. Należy jednak pamiętać, że organ podatkowy traktuje wszystkich podatników na równo i nie przewiduje wyjątkowych sytuacji, takich jak problemy osobiste lub finansowe.

Sposoby zwrotu podatku

Podatnik ma możliwość złożenia deklaracji elektronicznie lub papierowo. Posiada również wybór co do formy, w jakiej chce otrzymać należny zwrot nadpłaconego podatku. Do wyboru ma poniższe opcje:

  • przelanie finansów na wskazany przez podatnika rachunek bankowy,
  • otrzymanie gotówki.

Należy jednak zwrócić uwagę na jeden warunek. W przypadku, gdy wysokość zwrotu nie przekracza kwoty 23,20 złotych, środki pieniężne podlegają wypłacie wyłącznie w kasie organu podatkowego.