Bycie szefem a zarządzanie zespołem

41
Zainspirowana krytyką

Bycie szefem nie jest proste. Funkcja ta wymaga zdolności menedżerskich i interpersonalnych. Szef musi być operatywny i kreatywny. Wykazywać powinien stanowczość i budzić szacunek u podwładnych.

Dlaczego warto studiować biznes?

Funkcje szefa

 To przywódca zespołu, który wyznacza zadania i obowiązki. Wytycza cele i kieruje firmą. Powołuje i zwalnia pracowników.
 Jest łącznikiem, utrzymującym dobre relacje z pracownikami i otoczeniem.
 Pełni rolę mediatora, łagodzi konflikty.
 Dba o interesy firmy i pracowników.
 Jest zarządcą, podejmuje decyzje odnośnie budżetu, zasobów i wydatków w firmie.

Style zarządzania

 Styl strukturyzujący, koncentruje się na zadaniach i ich realizacji, skupiony jest na
procedurach i terminowości
 Styl wspierający, wykazuje troskę o współpracowników i dba o dobre relacje w zespole
 Styl demokratyczno-perswazyjny, polega na włączaniu pracownika do zadań przy
zastosowaniu perswazji, co umożliwia realizację projektów

Jasno określone cele firmy przy skutecznym zarządzaniu przynoszą efekty w postaci realizacji zadań i dobrych relacji pracowniczych.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat zarządzania i biznesu? Powinieneś zapoznać się z artykułami dostępnymi na stronie https://www.porady24.eu