Bycie szefem a zarządzanie zespołem

60
Zainspirowana krytyką

Bycie szefem nie jest proste. Funkcja ta wymaga zdolności menedżerskich i interpersonalnych. Szef musi być operatywny i kreatywny. Wykazywać powinien stanowczość i budzić szacunek u podwładnych.

Dlaczego warto studiować biznes?

Funkcje szefa

 • To przywódca zespołu, który wyznacza zadania i obowiązki. Wytycza cele i kieruje firmą. Powołuje i zwalnia pracowników.
 • Jest łącznikiem, utrzymującym dobre relacje z pracownikami i otoczeniem.
 • Pełni rolę mediatora, łagodzi konflikty.
 • Dba o interesy firmy i pracowników.
 • Jest zarządcą, podejmuje decyzje odnośnie budżetu, zasobów i wydatków w firmie.

Style zarządzania

 • Styl strukturyzujący, koncentruje się na zadaniach i ich realizacji, skupiony jest na
  procedurach i terminowości
 • Styl wspierający, wykazuje troskę o współpracowników i dba o dobre relacje w zespole
 • Styl demokratyczno-perswazyjny, polega na włączaniu pracownika do zadań przy
  zastosowaniu perswazji, co umożliwia realizację projektów

Jasno określone cele firmy przy skutecznym zarządzaniu przynoszą efekty w postaci realizacji zadań i dobrych relacji pracowniczych.