Kaizen zorientowany na zespół

Niniejszy artykuł pod tytułem Kaizen zorientowany na zespół nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Kaizen zorientowany na zespół należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Japońska metoda Kaizen to ciągłe doskonalenie. Pozwala na podniesienie efektywności procesów produkcji, osiągnięcie przewagi konkurencyjnej oraz stały rozwój pracowników poprzez osiąganie wyższych standardów.

Kaizen a zespół

Kaizen zorientowany na zespół jest stałym powtarzalnym działaniem zespołów, które wykorzystują różne narzędzia do rozwiązywania problemów.

  • Identyfikacja obszarów problemowych
  • Analiza sytuacji
  • Zastosowanie działań zapobiegawczych
  • Wdrożenie planu naprawczego
  • Wprowadzenie nowego standardu lub procedury

Pracownicy zespołu

Pracownicy, członkowie zespołu uczestniczą w procesie rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

  • Każdy z pracowników doskonali umiejętność rozwiązywania problemów
  • Powołany zespół zadaniowy rozwiązuje się, gdy zespół zakończy zadanie
  • Kierownictwo docenia i wspiera działania pracowników w rozwiązywaniu zadań problemowych

Wyznaczanie celów, rozwiązywanie problemów, wdrażanie działań naprawczych wpływają na integrację i morale zespołu.