Kaizen zorientowany na zespół

117
Jakie są wartości Kaizen?

Japońska metoda Kaizen to ciągłe doskonalenie. Pozwala na podniesienie efektywności procesów produkcji, osiągnięcie przewagi konkurencyjnej oraz stały rozwój pracowników poprzez osiąganie wyższych standardów.

Kaizen a zespół

Kaizen zorientowany na zespół jest stałym powtarzalnym działaniem zespołów, które wykorzystują różne narzędzia do rozwiązywania problemów.

  • Identyfikacja obszarów problemowych
  • Analiza sytuacji
  • Zastosowanie działań zapobiegawczych
  • Wdrożenie planu naprawczego
  • Wprowadzenie nowego standardu lub procedury

Pracownicy zespołu

Pracownicy, członkowie zespołu uczestniczą w procesie rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

  • Każdy z pracowników doskonali umiejętność rozwiązywania problemów
  • Powołany zespół zadaniowy rozwiązuje się, gdy zespół zakończy zadanie
  • Kierownictwo docenia i wspiera działania pracowników w rozwiązywaniu zadań problemowych

Wyznaczanie celów, rozwiązywanie problemów, wdrażanie działań naprawczych wpływają na integrację i morale zespołu.