Uprawnienia G1 – czym są?

Niniejszy artykuł pod tytułem Kaizen zorientowany na zespół nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Kaizen zorientowany na zespół należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Zastanawiasz się nad pracą elektryka? To na pewno wiesz, że nie tylko doświadczenie jest ważną kwestią, ale również zdobyte kwalifikacje. Poznaj Uprawnienia G1 i pracuj pod napięciem.

Czym są Uprawnienia G1?

Uprawnienia G1 dotyczą urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych, które przetwarzają, wytwarzają, przesyłają i zużywają energię elektryczną. Możesz uzyskać dwa uprawnienia, które dzielą się na kategorię dozoru oraz eksploatacji. Pierwsza metoda obejmuje stanowiska kierujące osobami, które wykonują prace w eksploatacji energii oraz stanowisk technicznych, które sprawują nadzór nad eksploatacją sieci, instalacji i urządzeń. Natomiast eksploatacja czyli „E” dotyczy osób, które wykonują prace konserwacyjne,obsługowe, remontowe, pomiarowe i montażowe.

Uprawnienia G1 i ich zakres

Instalacje, urządzenia i sieci elektryczne, które podlegają pod to uprawnienie:

 • Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu poniżej 1kV
 • Zespoły prądotwórcze o mocy przekraczającej 50kW
 • Urządzenia do elektrolizy
 • Urządzenia elektrotermiczne
 • Sieci oświetlenia ulicznego
 • Sieć trakcyjna
 • Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe
 • Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci
 • Aparatura do pomiaru i kontroli energii

Wykonywane prace, dzięki uprawnieniom G1:

 • Montaż
 • Remonty
 • Obsługa
 • Konserwacja
 • Zakres kontrolno-pomiarowy

Uprawnienia G1 to kwalifikacje bez dwóch zdań konieczne do zostania elektrykiem. Osoba, która zdaje egzamin na takie uprawnienia, poznaje podstawowe zasady pracy pod napięciem, ale również bardzo ważne zasady bezpieczeństwa. Pamiętaj, że Uprawnienia G1 musisz odnawiać co 5 lat. Jest to nie zwykle istotne, ze względu na ciągły rozwój techniczny energetyki, jak i prawo energetyczne, które dość często się zmienia.

Elektryk- jak nim zostać?

Przede wszystkim trzeba wziąć udział w szkoleniach SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) jest to największa organizacja naukowo-techniczna. Takie kursy organizowane są na całym terenie polski, a w ich skład wchodzi:

 • Teoria dotycząca prawa eletrycznego
 • Przepisy BHP
 • Zajęcia praktyczne i teoretyczne

Zapamiętaj, aby zdobyć Uprawnienia G1 musisz zdać również państwowy egzamin SEP.

Skoro zaliczyłeś już wszystkie zajęcia ze szkolenia, czas najwyższy na zdanie egzaminu kwalifikacyjnego. Do takiego egzaminu mogą przystąpić jedynie osoby pełnoletnie, które ukończyły minimum podstawowe wykształcenie. W skład takiego egzaminu mogą wchodzić nie tylko zadania teoretyczne, ale również praktyczne, które będą sprawdzać zachowanie w zaistniałej sytuacji.