Praca przy urządzeniach elektrycznych – jak uniknąć zagrożenia?

Niniejszy artykuł pod tytułem Kaizen zorientowany na zespół nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Kaizen zorientowany na zespół należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Praca przy urządzeniach elektrycznych wiąże się z szeregiem niebezpieczeństw. Aby ich uniknąć, niezbędne są specjalne kwalifikacje, tzw. uprawnienia G1. Podpowiadamy co to takiego i dlaczego warto wyrobić uprawnienia SEP!

Praca przy urządzeniach elektrycznych – z jakimi niebezpieczeństwami się wiąże?

Praca pod napięciem wiąże się z szeregiem niebezpieczeństw. W wyniku porażenia prądem może dojść do chwilowej utraty przytomności oraz skurczu mięśni. W krytycznych przypadkach porażenie może doprowadzić do całkowitego zatrzymania oddechu i krążenia, a w konsekwencji do śmierci. Nieodpowiednie użytkowanie urządzeń elektrycznych stanowi więc duże zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Jak uniknąć zagrożeń, jakie niesie praca przy urządzeniach elektrycznych?

Aby uniknąć zagrożeń, jakie niesie praca przy urządzeniach elektrycznych, wszelkie czynności związane z ich eksploatację powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, które posiadają do tego odpowiednie kwalifikacje, tzw. uprawnienia SEP.

Czym są uprawnienia G1? Dlaczego warto zdobyć kwalifikacje SEP?

Uprawnienia SEP (uprawnienia G1) to kwalifikacje, które upoważniają do dozoru, obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych. Można je wyrobić po ukończeniu specjalistycznego kursu G1. W ramach kursu uczestnik poznaje najważniejsze zasady pracy z układami sieciowymi, instalacjami elektrycznymi oraz urządzeniami elektrycznymi.

Kto może się zapisać na szkolenie G1 i wyrobić uprawnienia SEP?

Uprawnienia SEP można wyrobić na terenie każdego województwa. Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba, która wykonuje zadania związane z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Poza kursami G1 dostępne są także kursy G2 (dotyczące pracy z urządzeniami energetycznymi) oraz kursy G3 (których ukończenie upoważnia do pracy z sieciami gazowymi). O ich wysoką jakość merytoryczną dba Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich.

Uczestnik szkoleń G1, G2 i G3 może podejść do egzaminu kwalifikacyjnego i w przyszłości podjąć pracę związaną z obsługą, montażem, konserwacją lub innych czynnościach w zakresie eksploatacji i dozoru danych urządzeń. Uprawnienia SEP zdobyte po zdaniu egzaminu są ważne przez 5 lat, następnie trzeba je odnowić.

Artykuł sponsorowany przez uprawnienia-g1.pl.