Zastrzeżenie znaku towarowego krok po kroku

Niniejszy artykuł pod tytułem Kaizen zorientowany na zespół nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Kaizen zorientowany na zespół należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Po rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym uzyskasz charakterystyczny znak ® przy nazwie oraz logo firmy. Dzięki symbolowi ® będziesz bardziej rozpoznawalny i ceniony przez kontrahentów i konkurencję.

Czynności wstępne

Na początku starań dokonaj posunięć:

  • zrób analizę znaków towarowych, które są już zgłoszone w systemie
  • upewnij się, że nie ma przeszkód do zarejestrowania znaku firmy
  • przeanalizuj klasy towarów i usług, żeby prawidłowo zarejestrować swój znak
  • pobierz formularz o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy ze strony internetowej Urzędu Patentowego
  • złóż wniosek o rejestrację znaku towarowego osobiście, pocztą, online.
  • jednorazowa opłata wynosi 450 zł, wpłata na konto Urzędu Patentowego RP
  • na rozpatrzenie wniosku czekasz od 2 do 4 miesięcy

Warto wiedzieć

Mogą zdarzyć się okoliczności:

  • w przypadku nieprawidłowości urząd wezwie do poprawy
  • fachową pomoc udzieli ci rzecznik patentowy , który może Cię reprezentować

Powodzenia!