Jak dbać o zieleń w mieście?

Niniejszy artykuł pod tytułem Kaizen zorientowany na zespół nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Kaizen zorientowany na zespół należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Zieleń w mieście nie bez powodu podnosi wartość gruntu czy nieruchomości. Zielone przestrzenie publiczne sprzyjają odpoczynkowi i aktywnemu wypoczynkowi. Są to miejsca, które są ciche i spokojne oraz przyciągają swoim atrakcyjnym wyglądem. Jak dbać o zieleń w mieście? Jak się okazuje, nie polega to tylko i wyłącznie na wyborze nasion traw, czy sadzeniu na terenach publicznych odpowiednich drzew.

Jak dbać o zieleń w mieście?

Pielęgnacją zieleni w miastach zajmuje się zazwyczaj Zarząd Zieleni Miejskiej. To właśnie ta jednostka planuje zieleń miejską oraz dobiera odpowiednie gatunki drzew i nasiona traw. Dobre zarządzanie zielenią nie byłoby jednak możliwe bez aktywnego udziału mieszkańców i angażowania ich w sprawy związane z zielonymi terenami miejskimi.

Wspólne sadzenie drzew, uczestniczenie w akcjach promujących zieleń w mieście i warsztatach, czy nawet oddanie głosu na zielony projekt w ramach budżetu obywatelskiego – każdy taki krok wpływa na ochronę terenów zielonych w mieście. Miasta, które są szczególnie znane z głośnej promocji działań na rzecz przyrody to Kraków i Poznań, ale w innych miastach także podejmuje się działania w tym kierunku – warto w nich uczestniczyć! To, że tereny zielone w mieście chronione są odpowiednimi przepisami, a ich pielęgnacja to zadanie gminy nie oznacza to, że mieszkańcy powinni być bierni wobec ich zagospodarowania, czy użytkowania. Wręcz przeciwnie!

Jak dbać o zieleń w mieście – odpowiednie nasiona traw też są ważne

O zieleń w mieście można zadbać na wiele sposobów. Bardzo dużo można zrobić już na etapie jej projektowania.

Rośliny, które będą rosły w warunkach miejskich, powinny być odporne na:

  • zanieczyszczenia powietrza,
  • ekstremalne temperatury (zwłaszcza niskie),
  • okresową suszę,

Dotyczy to nie tylko drzew i krzewów, ale także i traw. To, jakie nasiona traw wybierzemy do przestrzeni miejskiej w dużym stopniu wpłynie na wygląd zielonych terenów publicznych, a także koszty ich pielęgnacji.

Różne trawy mają różne wymagania, niektóre z nich nadają się bardziej do trawników przydomowych, inne sprawdzają się na trawnikach rekreacyjnych i boiskach. W miejscach, w których planowane są place zabaw lub boiska sportowe, powinno się siać trawę sportową. Z kolei na terenach suchych warto wysiewać nasiona traw, które mają długie korzenie i potrafią pobierać wodę w głębszych warstw. Aby zieleń miejska służyła długo i wyglądała pięknie, warto mieć te wszystkie aspekty na względzie.