Lokata a podatki – czy zysk z lokaty jest opodatkowany?

Niniejszy artykuł pod tytułem Kaizen zorientowany na zespół nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Kaizen zorientowany na zespół należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Lokata bankowa to jeden z najskuteczniejszych sposobów na wygenerowanie bezpiecznych i pewnych zysków z oszczędności. W artykule wyjaśnimy, czy zysk z lokaty jest opodatkowany.

Rosnące stopy procentowe wpływają nie tylko na wyższe koszty kredytów z oprocentowaniem zmiennym, ale również na wyższe oprocentowanie lokat. Jeśli chcesz ochronić swoje oszczędności przed zgubnym wpływem inflacji i wygenerować bezpieczne, pewne zyski, to najlepszy moment, aby założyć lokatę. Czym jest w praktyce lokata bankowa?

Czym jest lokata bankowa?

Lokata to składany w banku oprocentowany depozyt terminowy. Jeśli umieścisz na niej swoje oszczędności, bank wykorzysta je do udzielania kredytów. W zamian za możliwość dysponowania Twoim kapitałem, po zakończeniu wskazanego w umowie okresu, wypłaci zysk w postaci odsetek. Wszystkie zgromadzone na lokacie środki są objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym do równowartości 100 tys. euro. W przypadku niewypłacalności banku otrzymasz więc zwrot wszystkich zdeponowanych oszczędności.

Długoterminowo lub krótkoterminowo

Lokata może przybierać formę krótkoterminową (do 12 miesięcy) lub długoterminową (powyżej 12 miesięcy). Przemyślany wybór okresu lokacyjnego jest niezwykle ważny. Dlaczego? Przy standardowych konstrukcjach lokat przez cały okres trwania umowy pieniądze pozostają zamrożone, a co za tym idzie – niedostępne dla Ciebie. Choć możesz zerwać umowę przed terminem, taki ruch będzie skutkował utratą wszystkich wypracowanych zysków. Choć taka konstrukcja może budzić obawy, warto spojrzeć na nią także z innej perspektywy. Jeśli chcesz zgromadzić kapitał na konkretny cel: wkład własny do wymarzonego M, zakup upragnionego samochodu czy zbudowanie poduszki finansowej, umieszczenie pieniędzy na lokacie pomoże Ci okiełznać skłonność do wydawania pieniędzy lekką ręką. Wizja utraty zysków będzie bowiem skuteczną motywacją do rezygnacji z impulsywnych nadprogramowych wydatków i pozostawienia pieniędzy „w spokoju”.

Ile możesz zarobić na lokacie?

To, ile zarobisz na lokacie, zależy od zdeponowanej kwoty, okresu trwania lokaty, wartości oprocentowania oraz kapitalizacji odsetek.

  • Kwota na lokacie. W zależności od parametrów konkretnej lokaty możesz umieścić na niej od kilkuset złotych do kilkuset tysięcy złotych.
  • Okres trwania lokaty. Im dłużej będą pracować na siebie Twoje oszczędności, tym więcej zysku osiągną. Jeśli chcesz oszczędzać długoterminowo, ale obawiasz się nieprzewidzianych wydatków, które zmuszą Cię do likwidacji lokaty, powodując stratę zysku – podziel kwotę oszczędności na kilka części. Następnie załóż kilka lokat o różnych okresach lokacyjnych. Jeśli scenariusz, którego się obawiasz, ziści się, zlikwidujesz tylko jeden depozyt. Pieniądze umieszczone na pozostałych będą wciąż na siebie pracować.
  • Banki podają oprocentowanie lokaty obowiązujące w skali roku (jeśli jest inaczej, powinny jasno o tym poinformować). Wyliczając zysk z lokaty, upewnij się, że wskazana wartość obowiązuje przez cały okres trwania depozytu (a nie jedynie przez jego część), dla całej zdeponowanej kwoty. Jeśli tak nie jest, dla każdej z wartości będziesz musiał wykonać odrębne wyliczenia.
  • Kapitalizacja odsetek. Kapitalizacja odsetek to częstotliwość dopisywania wygenerowanych zysków do kwoty kapitału. Im częstsza, tym więcej zarobią Twoje oszczędności. Powszechną obecnie praktyką banków jest kapitalizacja odsetek na koniec okresu umowy.

Czy zysk z lokaty jest opodatkowany?

Zysk z lokaty jest opodatkowany 19% podatkiem od zysków kapitałowych zwanych potocznie podatkiem Belki. Po zakończeniu umowy lokaty Twoje konto zasili więc wyliczona we wzorze kwota pomniejszona o 19%.

Źródło:
https://direct.money.pl/artykuly/porady/czy-od-zysku-z-lokaty-pobierany-jest-podatek