Niespłacona karta kredytowa – i co dalej?

Niniejszy artykuł pod tytułem Kaizen zorientowany na zespół nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Kaizen zorientowany na zespół należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Karta kredytowa to instrument finansowy, który cieszy się dużą popularnością. Przejrzystość zasad, korzystne warunki i duża elastyczność w zarządzaniu nią sprawiają, że posługiwanie się kartą staje się coraz bardziej powszechne. Korzystanie z niej stwarza bowiem możliwość realizowania swoich miesięcznych planów zakupowych, nawet w przypadku braku wystarczających środków, co w wielu przypadkach jest niezwykle przydatne. I choć zalet jej posiadania jest bardzo wiele, trzeba pamiętać o tym, że karta kredytowa jest formą zadłużenia, które trzeba spłacić i to na określonych warunkach. Co dzieje się w przypadku trudności z jej spłatą? Sprawdźmy!

Niespłacona karta kredytowa – czy jest się czego obawiać?

Dług na karcie kredytowej to coś, czego nie chce żaden jej posiadacz. Niestety zdarzają się różne sytuacje losowe, w których niestabilna sytuacja finansowa skutkuje trudnościami w spłacie zadłużenia na karcie w określonym terminie. Zdarza się też, że zadłużenie na karcie powstaje wskutek nieprzestrzegania terminów bezodsetkowych, co skutkuje naliczaniem dodatkowych kosztów za korzystanie z karty, lub też korzystania z niej w sposób generujący dodatkowe opłaty, jak chociażby wykorzystywanie karty kredytowej do wypłat z bankomatów. W sytuacji powstania zadłużenia na karcie, zamiast udawać, że nie ma problemu, generując tym samym jeszcze większe zadłużenie, zdecydowanie lepiej zacząć działać.

Najlepszą opcją bez wątpienia jest spłata całości zadłużenia. Dzięki temu zadłużenie nie powiększa się o nowe odsetki. Niestety nie zawsze jest to możliwe. Niekiedy spłata całości zadłużenia powstałego na karcie kredytowej wiązałaby się z nadmiernym obciążeniem domowego budżetu, co z kolei mogłoby skutkować niebezpieczną spiralą długów. Jeżeli jednorazowa spłata całego zobowiązania jest niemożliwa, wówczas należy skorzystać z możliwości rozłożenia długu na raty. Aby spłata zadłużenia na karcie kredytowej odbyła się w formie ratalnej, jej posiadacz powinien złożyć do banku odpowiedni wniosek. W zależności od regulaminu działania wybranej placówki można tego dokonać osobiście w placówce stacjonarnej instytucji, przez telefon lub za pośrednictwem internetu, na przykład wykorzystując do tego celu aplikację bankową.

Trzeba mieć jednak na uwadze fakt, iż rozłożenie zadłużenia na raty niestety wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat. Kolejne raty obarczone są bowiem odsetkami, a za samo ich ustalenie najczęściej pobierana jest prowizja. Oczywiście zarówno rodzaj, jak i wysokość pobieranych opłat za rozłożenie zadłużenia karty na raty uzależnione jest od zasad obowiązujących w danej placówce. Dlatego tak bardzo istotne jest dokładne zapoznanie się z nimi jeszcze przed złożeniem wniosku o wydanie karty. Decydując się na posiadanie karty kredytowej, warto porównać ze sobą kilka kolejnych ofert proponowanych przez różne instytucje. Należy porównać ze sobą nie tylko warunki korzystania z karty, ale też możliwość spłaty powstałego na niej zadłużenia. Pozwoli to uniknąć ewentualnych trudności w spłacie zobowiązania.

Dług na karcie – jak nie dopuścić do jego powstania?

Niespłacona karta kredytowa to z całą pewnością dodatkowe i zupełnie niepotrzebne obciążenie domowego budżetu, którego warto unikać. Aby nie dopuścić do jego powstania, przede wszystkim należy rozsądnie korzystać z karty, czyli wydawać tyle, ile będzie można później bezproblemowo spłacić w tzw. okresie bezodsetkowym. Przestrzeganie terminu bezodsetkowego sprawia bowiem, że korzystanie z karty staje się całkowicie bezpłatne. Posiadacz karty w wyznaczonym terminie spłaca dokładnie tyle, ile pożyczył w ramach korzystania z niej. Natomiast zadłużenie karty zawsze wiąże się z dodatkowymi wydatkami, których lepiej unikać.

Źródło:
https://direct.money.pl/artykuly/porady/czy-zadluzenie-na-karcie-kredytowej-moge-splacac-w-ratach