Skutki konfliktów w pracy

Niniejszy artykuł pod tytułem Kaizen zorientowany na zespół nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Kaizen zorientowany na zespół należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Konflikty w pracy nie są czymś niezwykłym. Spory i wymiana poglądów mogą być budujące i produktywne. Jeśli natomiast napięcia nasilają się i wywołują złe emocje mogą prowadzić do dezorganizacji pracy i narastającego stresu u pracowników.

Przyczyny konfliktów w pracy

 • Charakter pracy, jest jej zbyt dużo, widoczny jest niesprawiedliwy podział obowiązków i zadań w zespole
 • Brak perspektyw zawodowych
 • Złe relacje w zespole
 • Autokratyczny styl zarządzania firmą i personelem
 • Słaba psychika pracownika, brak odporności na stresory w pracy

Konsekwencje konfliktów pracy

 • Niska samoocena pracowników, brak wiary w swoje możliwości
 • Mała satysfakcja z wykonywanej pracy
 • Niechęć do pracy związana z presją grupy
 • Niższy poziom produktywności i jakości pracy
 • Mniejsze zaufanie do zespołu i szefa
 • Wysoka absencja, stany depresyjne i lękowe

W sytuacjach narastających napięć w pracy nieodzowna jest szybka diagnoza problemu i podjęcie naprawczych działań opartych na wsparciu i zrozumieniu stron konfliktu.